Publikacje

Jako psycholog spotykam się coraz częściej z tendencją spadkową kompetencji społecznych u dzieci. Oznacza to obniżenie aktywności intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, co skutkuje zarazem gwałtownym wzrostem: nadpobudliwości, ignorancji, zaburzeń psychicznych (m.in. depresji, zaburzeń lękowych) oraz nieodnajdywaniu się w relacjach społecznych.

W swojej praktyce zawodowej spotykam mnóstwo ludzi z różnymi problemami, związanymi zarówno z ciałem, duszą, jak i umysłem. Zawsze staram się zapewnić pomoc w jak najbardziej kompleksowym ujęciu, gdyż tylko tak można uzyskać dość szybko, relatywnie satysfakcjonujące rezultaty.

Gabinet Lemon Tree

62 - 052 Komorniki

ul. Cyprysowa 32 B/9

gabinet.lemontree@gmail.com

Tel: 888 - 303 - 745