Psycholog

Terapia dla par

Terapia jest poprzedzona konsultacją psychologiczną, na której przeprowadzany jest wywiad, zapoznanie się z sytuacja życiową klientów oraz ustalenie zasadności terapii i jej celów. Warto na nią przynieść dokumentacje medyczną, dotyczącą problemu (jeśli taka istnieje).

Po konsultacji zostaje zawarty kontrakt psychoterapeutyczny, w którym określa się: nad czym klienci chce pracować, jak często będą się odbywały sesje, ile będą kosztowały, jak długo będą trwały, na jakich zasadach odbywa się terapia (również jej odwołanie lub przerwanie). Terapeutę obowiązuje zasada poufności, względem treści przekazywanych mu przez klientów na terapii. Sesja trwa 90 minut i na ogół odbywa się raz na dwa tygodnie. Terapia umożliwia parom: konstruktywne rozwiązanie problemów, jakościową poprawę wzajemnych relacji, znalezienie porozumienia, wyjście z kryzysu, podejmowanie wspólnych decyzji.

Na terapię warto przyjść, jeśli: przeżywacie kryzys, zdradę, konflikty, problemy, jak również jeśli chcecie lepiej poznać siebie i efektywniej nauczyć się porozumiewać, wyrażać emocje i potrzeby, odczuwacie wypalenie emocjonalne w związku, osłabienie więzi i wzajemnego zainteresowania, doświadczacie zmian, z którymi sobie nie radzicie, myślicie o rozstaniu, osoby trzecie notorycznie ingerują w wasz związek, macie odmienne charaktery, doświadczacie trudności w życiu intymnym, wasze pożycie zanikło.

Sesje pomagają w przełamaniu barier komunikacyjnych i emocjonalnych. Określa się problemy każdego z osobna, jak i wspólne oraz ich wpływ na wasze odczuwanie, porozumiewanie, zachowanie. Terapia ma na celu polepszenie waszego funkcjonowania w związku i usunięcie przyczyn zaistniałych konfliktów.

Możliwa jest też terapia systemowa rodzinna. Tutaj dodatkowo są poruszane problemy wychowawcze, szkolne, bunt, objawy somatyczne, dojrzewanie dziecka, brak angażowania się w życie rodzinne, używki. Terapeuta pomaga zrozumieć procesy emocjonalne, z którymi mamy do czynienia w rodzinie oraz wpłynąć na poprawę relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Analizie podlega wzajemna komunikacja, ustalane są pełnione w rodzinie role, określane granice, normy postępowania, rozwiązywanie konfliktów, umacnianie więzi, komunikowanie potrzeb, oczekiwań, uczuć, problemów, emocji. Najlepiej, jeśli w terapii uczestniczy cała rodzina.

Gabinet Lemon Tree

62 - 052 Komorniki

ul. Cyprysowa 32 B/9

gabinet.lemontree@gmail.com

Tel: 888 - 303 - 745